So sánh ưu nhược điểm của 3 mã nguồn mở : Joomla, Drupal, WordPress

Thảo luận trong 'Thanh lọc bài viết' bắt đầu bởi thietkewebchuyen.com, 27/2/14.

Rao vặt TP HCM
Rao vặt Hà Nội
Rao vặt Đà Nẵng
Rao vặt Hải Phòng
Rao vặt TP Cần Thơ
Rao vặt An Giang
Rao vặt Bắc Cạn
Rao vặt Bắc Giang
Rao vặt Bạc Liêu
Rao vặt Bắc Ninh
Rao vặt Bến Tre
Rao vặt Bình Dương
Rao vặt Bình Phước
Rao vặt Bình Thuận
Rao vặt Bình Định
Rao vặt Cà Mau
Rao vặt Cao Bằng
Rao vặt Gia Lai
Rao vặt Hà Giang
Rao vặt Hà Nam
Rao vặt Hà Tây
Rao vặt Hà Tĩnh
Rao vặt Hải Dương
Rao vặt Hậu Giang
Rao vặt Hoà Bình
Rao vặt Hưng Yên
Rao vặt Khánh Hoà
Rao vặt Kiên Giang
Rao vặt Kontum
Rao vặt Lai Châu
Rao vặt Lâm Đồng
Rao vặt Lạng Sơn
Rao vặt Lào Cai
Rao vặt Long An
Rao vặt Nam Định
Rao vặt Nghệ An
Rao vặt Ninh Bình
Rao vặt Ninh Thuận
Rao vặt Phú Thọ
Rao vặt Phú Yên
Rao vặt Quảng Bình
Rao vặt Quảng Nam
Rao vặt Quảng Ngãi
Rao vặt Quảng Ninh
Rao vặt Quảng Trị
Rao vặt Sóc Trăng
Rao vặt Sơn La
Rao vặt Tây Ninh
Rao vặt Thái Bình
Rao vặt Thái Nguyên
Rao vặt Thanh Hoá
Rao vặt TT Huế
Rao vặt Tiền Giang
Rao vặt Tuyên Quang
Rao vặt Vĩnh Long
Rao vặt Vĩnh Phúc
Rao vặt Vũng Tàu
Rao vặt Yên Bái
Rao vặt Đắk Lắk
Rao vặt Đắk Nông
Rao vặt Điện Biên
Rao vặt Đồng Nai
Rao vặt Đồng Tháp

 1. thietkewebchuyen.com

  thietkewebchuyen.com Thành viên mới

  Bài viết:
  194
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  16
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">So s&aacute;nh ưu nhược điểm của 3 m&atilde; nguồn mở</a><br />
  Đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c CMS m&atilde; nguồn mở Drupal, Joomla, WordPress<br />
  <br />
  <strong>I. DRUPAL</strong><br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở Drupal</a> được biết đến như một hệ quản trị nội dung ổn định v&agrave; mạnh mẽ, sự ổn định v&agrave; mạnh mẽ từ nh&acirc;n của Drupal khiến cho Drupal được tin d&ugrave;ng cho c&aacute;c website lớn c&oacute; lượng người truy cập cao. Sự linh hoạt trong nền tảng của Drupal gi&uacute;p cho c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; thể lập tr&igrave;nh mở rộng website của họ theo bất kỳ hướng n&agrave;o, t&iacute;nh năng n&agrave;o m&agrave; hầu như kh&ocirc;ng gặp kh&oacute; khăn g&igrave; .<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở Drupal</a><br />
  <br />
  - Nền tảng mạnh mẽ, ổn định, m&atilde; nguồn được tối ưu n&acirc;ng cao hiệu suất hoạt động gi&uacute;p tiết kiệm nguy&ecirc;n của hệ thống . L&agrave; nền tảng vững chắc cho c&aacute;c website c&oacute; lượng truy cập lớn như BBC England, MTV &hellip;Một trang b&aacute;o c&ocirc;ng nghệ sử dụng Drupal kh&aacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; trang Th&ocirc;ng Tin C&ocirc;ng Nghệ .<br />
  <br />
  - Cấu tr&uacute;c linh hoạt gi&uacute;p c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n mở rộng chức năng kh&ocirc;ng hạn chế theo nhu cầu sử dụng .<br />
  <br />
  - Drupal cực kỳ th&acirc;n thiện với c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm, đ&oacute; l&agrave; một lợi thế rất lớn khi SEO lu&ocirc;n l&agrave; một vấn đề được quan t&acirc;m đối với bất kỳ trang web n&agrave;o .<br />
  <br />
  - T&iacute;nh năng Multiple gi&uacute;p bạn c&oacute; nhiều website với một lần c&agrave;i đặt Drupal . Gi&uacute;p bạn điều khiển v&agrave; quản l&yacute; dễ d&agrave;ng hơn.<br />
  <br />
  - Drupal chạy được cả tr&ecirc;n server Linux v&agrave; Windows trong khi Jooma chỉ chạy tốt tr&ecirc;n server Linux .<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở Drupal</a><br />
  <br />
  - Drupal được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&oacute; sử dụng với người d&ugrave;ng mới . Việc tạo c&aacute;c Menu khiến t&ocirc;i cảm thấy thực sự bối rối . C&oacute; lẽ sự bối rối n&agrave;y ch&iacute;nh v&igrave; th&oacute;i quen sử dụng Joomla .<br />
  <br />
  - Drupal c&oacute; &iacute;t c&aacute;c th&agrave;nh phần mở rộng (extensions) hơn Joomla. Mỗi khi c&oacute; phi&ecirc;n bản Drupal mới bạn phải chờ c&aacute;c nh&agrave; cung cấp n&acirc;ng cấp extensions của họ để tương th&iacute;ch .<br />
  <br />
  - C&aacute;ch bố tr&iacute; của website Drupal khiến người mới sử dụng kh&oacute; t&igrave;m kiếm v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; n&ecirc;n d&ugrave;ng extensions n&agrave;o .<br />
  <br />
  <strong>II. <a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở JOOMLA</a></strong><br />
  <br />
  Joomla, một hệ quản trị nội dung được t&aacute;ch ra v&agrave; ph&aacute;t triển từ Mambo v&agrave;o năm 2005. Phi&ecirc;n bản mới nhất của Joomla tới ng&agrave;y h&ocirc;m nay 09/09/2010 l&agrave; Joomla 1.6 Beta 9. Joomla từng gi&agrave;nh được c&aacute;c giải &ldquo;M&atilde; nguồn mở tốt nhất&rdquo; giống như Drupal . Nhờ yếu tố th&acirc;n thiện v&agrave; dễ hiểu Joomla được rất nhiều người d&ugrave;ng tr&ecirc;n khắp thế giới sử dụng x&acirc;y dựng c&aacute;c website từ nhỏ tới trung b&igrave;nh, hoặc lớn . C&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng ty thiết kế web đ&atilde; d&ugrave;ng Joomla thiết kế website cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ .<br />
  <br />
  Joomla 1.6 ra đời khắc phục được c&aacute;c nhược điểm lớn của Joomla 1.5. Joomla 1.6 c&oacute; thể tạo ra c&aacute;c chuy&ecirc;n mục th&ocirc;ng tin đa cấp kh&ocirc;ng giới hạn trong khi joomla 1.5 chỉ l&agrave; ba cấp (Section-category-article) . Joomla 1.6 c&oacute; thể tạo kh&ocirc;ng giới hạn c&aacute;c nh&oacute;m th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; ph&acirc;n quyền linh động, điều m&agrave; Joomla 1.5 chưa l&agrave;m được . Với những cải tiến nổi trội Joomla 1.6 sẽ trở th&agrave;nh CMS số 1 trong tương lai kh&ocirc;ng xa .<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở Joomla</a><br />
  <br />
  - Ưu điểm đầu ti&ecirc;n cần n&oacute;i tới l&agrave; dễ sử dụng. Quả thực với Joomla bạn chỉ cần v&agrave;i chục ph&uacute;t l&agrave; tạo xong một website ho&agrave;n chỉnh với rất nhiều t&iacute;nh năng như gallery, video, music, shopping cart, forum &hellip;V&igrave; dễ sử dụng Joomla được d&ugrave;ng rất nhiều để x&acirc;y dựng c&aacute;c website từ nhỏ tới lớn vừa .C&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng ty thiết kế web joomla đ&atilde; d&ugrave;ng để thiết kế website cho c&aacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng của họ .<br />
  <br />
  - Giao diện Joomla rất đẹp được cung cấp bởi rất nhiều c&ocirc;ng ty cả miễn ph&iacute; v&agrave; thương mại .<br />
  <br />
  - Joomla c&oacute; một thư viện c&aacute;c ứng dụng (extensions) khổng lồ được lập tr&igrave;nh bởi c&aacute;c lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n khắp nơi, hầu hết l&agrave; miễn ph&iacute;, gi&uacute;p bạn c&oacute; rất nhiều lựa chọn mở rộng t&iacute;nh năng cho website của minh .<br />
  <br />
  - Dễ d&agrave;ng t&igrave;m v&agrave; sửa c&aacute;c lỗi gặp phải: V&igrave; c&oacute; một lượng người d&ugrave;ng khổng lồ tr&ecirc;n thế giới do đ&oacute; nếu bạn gặp một vấn đề trục trặc n&agrave;o đ&oacute; trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng Joomla th&igrave; h&atilde;y search tr&ecirc;n Google, 90% đ&atilde; c&oacute; người gặp phải vấn đề đ&oacute; v&agrave; hầu như đều c&oacute; giải ph&aacute;p, c&acirc;u trả lời cho vấn đề của bạn .<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở Joomla</a><br />
  <br />
  - M&atilde; nguồn của Joomla tương đối lớn dẫn tới tốn nhiều t&agrave;i nguy&ecirc;n hệ thống hơn so với Drupal trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng .<br />
  <br />
  - Việc c&oacute; nhiều extensions l&agrave; một lợi thế đồng thời n&oacute; cũng l&agrave; một bất lợi. C&aacute;c extensions được viết bởi rất nhiều lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c nhau dẫn tới tiềm ần c&aacute;c lỗi bảo mật trong c&aacute;c extensions đ&oacute; (tuy nhi&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c giải ph&aacute;p firewall khắc phục c&aacute;c nhược điểm n&agrave;y, (c&oacute; trả ph&iacute;)). Nếu l&agrave; người d&ugrave;ng mới c&oacute; thể bạn sẽ bối rối trong việc chọn lựa c&aacute;c extensions cho website của m&igrave;nh.<br />
  <br />
  - Kh&ocirc;ng c&oacute; khả năng Multiple site như Drupal (cần mua extensions để c&oacute; được t&iacute;nh năng n&agrave;y) .<br />
  <br />
  - Khả năng SEO của Joomla k&eacute;m nhất trong 3 loại CMS (Drupal, WordPress, Joomla) .<br />
  <br />
  - Kh&ocirc;ng chạy tốt tr&ecirc;n m&aacute;y chủ Windows (IIS) .<br />
  <br />
  <strong>III. <a href="http://thietkewebchuyen.com">M&atilde; nguồn mở WORDPRESS</a></strong><br />
  <br />
  WordPress l&agrave; một CMS m&atilde; nguồn mở miễn ph&iacute;, t&aacute;c giả của WordPress c&oacute; một c&acirc;u sologan nổi tiếng l&agrave; &ldquo;Viết code như l&agrave;m thơ&rdquo; . C&acirc;u n&oacute;i đ&oacute; phần n&agrave;o phản ảnh c&aacute;ch thức hoạt động của WordPress v&agrave; t&aacute;c động của n&oacute; đối với người sử dụng .<br />
  <br />
  WordPress đặc biết rất dễ sử dụng, tr&ecirc;n thế giới hiện c&oacute; hơn 200 triệu blog, website sử dụng m&atilde; nguồn n&agrave;y . Tuy nhi&ecirc;n, WordPress th&iacute;ch hợp nhất v&agrave;o việc xuất bản nội dung (viết Blog), m&atilde; nguồn nhỏ gọn, tinh giản tối đa khiến n&oacute; gặp kh&oacute; khăn khi đ&aacute;p ứng c&aacute;c y&ecirc;u cầu mở rộng như sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, quản l&yacute; th&agrave;nh vi&ecirc;n, diễn đ&agrave;n, &hellip;<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Ưu điểm của m&atilde; nguồn mở WordPress</a><br />
  <br />
  - WordPress dễ sử dụng nhất trong 3 CMS, n&oacute; gi&uacute;p bạn c&oacute; một Blog trong v&agrave;i ph&uacute;t . Bạn c&oacute; thể v&agrave;o http://wordpress.com để tạo một blog miễn ph&iacute; cho m&igrave;nh v&agrave; bắt đầu l&agrave;m quen sử dụng WordPress .<br />
  <br />
  - C&aacute;c plugin của wordpress c&oacute; rất nhiều v&agrave; 90% l&agrave; miễn ph&iacute;, bạn c&oacute; thể c&agrave;i đặt (install) v&agrave; n&acirc;ng cấp (upgrade) c&aacute;c plugin n&agrave;y ngay trong phần quản l&yacute; của WordPress m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải download về như Joomla v&agrave; Drupal .<br />
  <br />
  - WordPress hỗ trợ SEO kh&aacute; tốt (xếp sau Drupal) .<br />
  <br />
  <a href="http://thietkewebchuyen.com">Nhược điểm của m&atilde; nguồn mở WordPress</a><br />
  <br />
  - Theo một số Webmaster c&oacute; kinh nghiệm th&igrave; WordPress sẽ hoạt động nhẹ nh&agrave;ng, &iacute;t tốn t&agrave;i nguy&ecirc;n. Nhưng khi website bạn c&oacute; lượng truy cập lớn th&igrave; WordPress lại g&acirc;y tốn t&agrave;i nguy&ecirc;n hệ thống (điều n&agrave;y chưa được kiểm chứng).<br />
  <br />
  - WordPress th&iacute;ch hợp cho viết Blog v&agrave; xuất bản nội dung kiểu nh&oacute;m nhỏ . N&oacute; kh&oacute; c&oacute; thể đ&aacute;p ứng c&aacute;c chức năng mở rộng v&agrave; tương t&aacute;c cao .<br />
  <br />
  Vậy th&igrave;, m&atilde; nguồn n&agrave;o ph&ugrave; hợp cho bạn nhất ?<br />
  <br />
  C&acirc;u trả lời phụ thuộc v&agrave;o bạn, nhu cầu của bạn, của website cần những g&igrave; ? khả năng lập tr&igrave;nh mở rộng của bạn thế n&agrave;o ??<br />
  <br />
  - Nếu l&agrave; một Blogger chuy&ecirc;n nghiệp t&ocirc;i khuy&ecirc;n bạn n&ecirc;n d&ugrave;ng WordPress .<br />
  <br />
  - Nếu bạn muốn x&acirc;y dựng c&aacute;c website như Du lịch, website c&oacute; t&iacute;nh tương t&aacute;c cao giữa c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n, website của nh&oacute;m, hội, lớp, h&atilde;y thử qua Joomla<br />
  <br />
  <br />
  Sưu tầm.
   

  (Lượt xem: 562)

Chủ đề tương tự: sánh nhược
Diễn đàn Tiêu đề Date
Thanh lọc bài viết Cách Xóa bỏ hết sạch sành sanh mụn trứng cá trên da mặt 15/1/14

Chia sẻ trang này

Người xem bài viết (Thành viên: 0, Khách: 0)


KHÁCH SẠN - HOTEL IN VIET NAM


• Resort Hồ Chí Minh
• Resort Vũng Tàu
• Resort Phan Thiết
• Resort Đà Lạt
• Resort Côn Đảo
• Resort Phú Quốc
• Resort Huế
• Resort sạn Sapa
• Resort Đà Nẵng
• Resort Nha Trang
• Resort Hội An
• Resort Cần Thơ
• Resort Ninh Bình
• Resort Kiên Giang
• Khách sạn Hồ Chí Minh
• Khách sạn Vũng Tàu
• Khách sạn Phan Thiết
• Khách sạn Đà Lạt
• Khách sạn Côn Đảo
• Khách sạn Phú Quốc
• Khách sạn Huế
• Khách sạn Khách sạn Sapa
• Khách sạn Đà Nẵng
• Khách sạn Nha Trang
• Khách sạn Hội An
• Khách sạn Cân Thơ
• Khách sạn Ninh Bình
• Khách sạn An Giang


Tag Cloud